1.Các chính sách của cơ quan nhà nước
Stt Tên tài liệu Ghi chú Tải về
1 Quyết định số 1696/QĐ-TTg Về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuấ Quyết định số 1696/QĐ-TTg
2 Quyết định 567 QĐ-TTg Tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất nung" - Ban hành ngày 28/0 Quyết định 567 QĐ-TTg
3 Chỉ thị 10/CT-TTg “Tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất nung”-Ban hành ngày 28/04/2012 Chỉ thị 10/CT-TTg
4 Quyết định 567/QĐ-TTg “Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020”-Ban hành ngày 28/04/2010 Quyết định 567/QĐ-TTg
5 Thông tư 09/2012/TT-BXD “Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng”-Ban hành ngày 28/11/2012 Thông tư 09/2012/TT-BXD
2.Tài liệu Vina
Stt Tên tài liệu Ghi chú Tải về
1 BẢNG GIÁ GẠCH KHÔNG NUNG VI NA Bảng báo giá các sản phẩm gạch không nung chất lượng cao của Công ty Cổ phần gạch không nung VI NA (updated 01.11.2015) Bảng giá gạch không nung VI NA (updated 01.11.2015)
2 HƯỚNG DẪN THI CÔNG GẠCH XMCL VI NA HƯỚNG DẪN THI CÔNG GẠCH XMCL VI NA HƯỚNG DẪN THI CÔNG GẠCH XMCL VI NA
3 CATALOGUE GẠCH KHÔNG NUNG VINA CATALOGUE GẠCH KHÔNG NUNG VINA  CATALOGUE GẠCH KHÔNG NUNG VINA
4 HỒ SƠ NĂNG LỰC Hồ sơ năng lực Công ty Cổ phần gạch VI NA HỒ SƠ NĂNG LỰC
5 CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Các chứng nhận, kiểm định chứng minh chất lượng sản phẩm gạch không nung VI NA CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
6 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CP GẠCH VI NA GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
3.Định mức, tiêu chuẩn
Stt Tên tài liệu Ghi chú Tải về
1 Tiêu Chuẩn 6477:2016 Tiêu chuẩn quốc gia về gạch block bê tông Tiêu Chuẩn 6477:2016
2 Tiêu chuẩn 6476:1999 Tiêu chuẩn quốc gia về gạch bê tông tự chèn Tiêu chuẩn 6476:1999
3 Tiêu chuẩn 6477:2011 Tiêu chuẩn quốc gia về gạch block bê tong Tiêu chuẩn 6477:2011