TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG 01 GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Nơi làm việc: Thủ Dầu Một, Bình Dương.

TUYỂN DỤNG 05 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ THIẾT BỊ NHÀ MÁY

Nơi làm việc: Tân Uyên, Bình Dương

TUYỂN DỤNG 10 CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH

Nơi làm việc: Bình Dương, Đồng Nai, Hồ Chí Minh