CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH VINA - VINA JSC

Địa chỉ: 48 Ấp Vườn Vũ, xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Liên hệ: 02743.515.616 - 02743.515.717 - Email: gachblock.vina@gmail.com / MST: 3702279164