Gạch con sâu

Kích thước: 225x112.5x60/80/100 mm
Cường độ chịu lực: từ 200-600kg/cm2
Định mức: 39,5 viên/m2