Gạch hình chữ nhật

Kích thước: 100x200x80 mm
Cường độ chịu lực: từ 200-600kg/cm2
Định mức:  50 viên/m2
Kích thước: 100x200x80 mm
Cường độ chịu lực: từ 200-600kg/cm2
Định mức:  50 viên/m2