Gạch bát giác

Kích thước: 200x200x60 mm
Cường độ chịu lực: từ 200-600kg/cm2
Định mức:  25 viên/m2